Forskning om EFT

De senaste åren har forskningen kring EFT och andra knackmetoder riktigt tagit fart. Fast forskningen fortfarande är i sin linda, visar studierna och meta-analyserna på stor behandlingseffekt i ett antal områden: ångest, oro, depression, PTSD, viktminskning, trauma med mera.

Det dyker hela tiden upp nya studier. Nedan hittar du ett urval av de bästa sajterna där forskningsresultat kontinuerligt redovisas och uppdateras.


Spotlight

Svensk uppsats: Effekter av EFT vid behandling av posttraumatiskt stresssyndrom

I en välskriven och synnerligen läsvärd examensuppsats på fysioterapeutprogrammet har Filip Lundqvist sammanställt resultaten i elva forskningsstudier där EFT använts vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Resultaten talar för att EFT är lika effektivt som de behandlingsmetoder som rekommenderas idag av Socialstyrelsen – traumafokuserad KBT med exponering och EMDR. Du hittar uppsatsen här, och resultatbilagan här.

Hjärnvågor hos överätare förändras efter EFT

Dr Peta Stapleton som nyligen publicerat en studie om EFT och emotionell överätning har nu avslutat ett projekt med där fRMI-skanning använts för att påvisa förändringar hjärnan efter behandling med EFT. Resultaten består över tid. Läs mer >>

Kaiser Permanente ger rekommendationer för EFT-behandling av PTSD

Kaiser Permanente, en av USAs främsta vårdkedjor med över 10 miljoner patienter per år, har nyligen i sin peer-reviewade tidskrift The Permanente Journal publicerat en rapport om behandling av posttraumatisk stress hos krigsveteraner. De rekommenderar också en stegvis vårdmodell med 5 sessioner EFT-terapi för subklinisk (lindrigare) PTSD och 10 för klinisk (med allvarliga symtom). Tillkommer gruppterapi, onlinehjälpmedel och socialt stöd. Läs hela artikeln här eller en sammanfattning i The Huffington Post.


EFT International: EFT Science and Research

EFT International (f.d. AAMET) har en fräsch och överskådlig sida där man kan söka artiklar och studier efter ämnesområde och författare.

Läs mer >>


ACEP: Energy Psychology Research

ACEP, den amerikanska organisationen för energipsykologi, har organiserat sin sida lite annorlunda än AAMET, men täcker samma område.

Läs mer >>


EFT Tapping Training: The Science of Tapping

Abstrakt, artiklar, rapporter - de viktigaste har en kort förklaring och tolkning av Craig Weiner, DC, så att lekmän som inte själva kan tyda vetenskapliga texter kan få ut något av dem.

Läs mer >>


EFT Universe: The EFT Research Pages

Lite bökigare att navigera, men intressant. Dawson Church som själv studerat hur EFT påverkar kortisolhalten presenterar läget på forskningsfronten nu. Man kan också söka artiklar.

Läs mer >>


EFT Sweden: Forskning och kunskap

Här hittar du mycket av det nyaste inom den neurovetenskapliga forskning som ligger bakom både Mindful Tapping och EFT.

Läs mer >>


The Tapping Solution: Science and Research

Ingen riktig sammanställning, men här finns några väl utvalda rapporter samt en videointervju med David Feinstein, PhD, klinisk psykolog och författare med mångårig erfarenhet av tapping.

Läs mer >>


The Guild of Energists: EFT Studies and Research

The Guild of Energists, tidigare AMT, har sammanställt några utvalda studier. Ingen sökfunktion.

Läs mer >>


Ytterligare vetenskapliga referenser:

Dr. Dawson Church, 2013, Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions, Psychology 2013. Vol.4, No.8, August 2013 in Scientific Research

Dr. Dawson Church, 2013, Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions, Psychology 2013. Vol.4, No.8, August 2013 in Scientific Research

Feinstein, D. (2012). Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology.

Feinstein, PhD, Energy psychology: Efficacy, speed, mechanism. Publicerad i tidskriften Explore.

Rowe, J. E. (2005). The effects of EFT on long-term psychological symptoms. Counseling and Clinical Psychology, 2, 104-111.

Boath E, Stewart A, Carryer A. A narrative systematic review of the effectiveness of Emotional Freedom Techniques (EFT).Staffordshire University, CPSI Monograph, Centre for Practice and Service Improvement, Staffordshire University 2012.

Church D, Yount G, Brooks AJ. (2012). The effect of emotional freedom techniques on stress biochemistry: a randomized controlled trial., Nerv Ment Dis. Oct;200(10):891-6.

Church 2009, The genie in your genes. ISBN: 978-1-60415-011-7

Clinical EFT as an evidence-based practice for the treatment of psychological and physiological conditions. Church, D. Psychology, 4 (6), 2013

Andrade, J., Feinstein, D., (2003). Energy Psychology: Theory, Indications, Evidence, i Energy Psychology Interactive; An Integrated Book and CD Program for Learning the Foundations of Energy Psychology, Ashland.

Bouega, A.M., Spandideas, N., Alexpoulos, E.C., Thomaides, T., Chrosous G. P. & Daviri, C., (2013). Effect of the emotional freedom technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: A randomized controlled trial. Explore: The Journal of Science and Healing, 9, 91-99.

Brattberg, G. (2008). Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques) in individuals with fibromyalgia: A randomized trial. Integrative Medicine: A Clinician's Journal, Aug/Sep, 30-35. Läs artikel

Church, D., Brooks, AJ. (2010). The effect of a brief EFT (Emotional Freedom Techniques) self-intervention on anxiety, depression, pain and cravings in health-care workers, Integrative Medicine: A clinical Journal, 9, 40-44.

Ashraf Al-Hadethe, Nigel Hunt, Ghaffar Al-Qaysi and Shirley Thomas (2014): Randomised Controlled Study Comparing Two Psychological Therapies for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Emotional Freedom Techniques (EFT) vs. Narrative Exposure Therapy (NET). Published: May 02, 2015 in Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment