Forskning om EFT

De senaste åren har forskningen kring EFT och andra knackmetoder riktigt tagit fart. Fast forskningen fortfarande är i sin linda, visar studierna och meta-analyserna på stor behandlingseffekt i ett antal områden: ångest, oro, depression, PTSD, viktminskning, trauma med mera.

Det dyker hela tiden upp nya studier. Nedan hittar du ett urval av de bästa sajterna där forskningsresultat kontinuerligt redovisas och uppdateras.


Senaste nytt

Kaiser Permanente ger rekommendrationer för EFT-behandling av PTSD

Kaiser Permanente, en av USAs främsta vårdkedjor med över 10 miljoner patienter per år, har nyligen i sin peer-reviewade tidskrift The Permanente Journal publicerat en rapport om behandling av posttraumatisk stress hos krigsveteraner. De rekommendar också en stegvis vårdmodell med 5 sessioner EFT-terapi för subklinisk (lindrigare) PTSD och 10 för klinisk (med allvarliga symtom). Tillkommer gruppterapi, onlinehjälpmedel och socialt stöd. Läs hela artikeln här eller en sammanfattning i The Huffington Post.

Mekanismerna bakom EFTs effektivitet och snabba resultat

David Feinstein, PhD, ger i sin nya artikel Energy psychology: Efficacy, speed, mechanism vetenskapliga förklaringar till hur EFT fungerar. Två intressanta hypoteser om varför, samt bra argument för de som är skeptiska. Artikeln publicerad i tidskriften Explore. Läs hela artikeln här.

Hjärnvågor hos överätare förändras efter EFT

Dr Peta Stapleton som förra året publicerade en studie om EFT och emotionell överätning jobbar just nu med ett projekt med där brainscanning används för att påvisa förändringar hjärnan efter behandling med EFT. Studien kommer senare i år. Look out! Läs mer >>


AAMET: EFT Science and Research

AAMET (The International Association for the Advancement of Meridian and Energy Techniques) har en fräsch och överskådlig sida där man kan söka artiklar och studier efter ämnesområde och författare.

Läs mer >>


ACEP: Energy Psychology Research

ACEP, den amerikanska organisationen för energipsykologi, har organiserat sin sida lite annorlunda än AAMET, men täcker samma område.

Läs mer >>


EFT Tapping Training: The Science of Tapping

Abstrakt, artiklar, rapporter - de viktigaste har en kort förklaring och tolkning av Craig Weiner, DC, så att lekmän som inte själva kan tyda vetenskapliga texter kan få ut något av dem.

Läs mer >>


EFT Universe: The EFT Research Pages

Lite bökigare att navigera, men intressant. Dawson Church som själv studerat hur EFT påverkar kortisolhalten presenterar läget på forskningsfronten nu. Man kan också söka artiklar.

Läs mer >>


Vetenskapliga artiklar från EFT Sweden

Samlade resurser om forskning inom EFT, tapping och energipsykologi. En fördel är att flera av artiklarna är översatta till svenska.

Läs mer >>


The Tapping Solution: Science and Research

Ingen riktig sammanställning, men här finns några väl utvalda rapporter samt en videointervju med David Feinstein, PhD, klinisk psykolog och författare med mångårig erfarenhet av tapping.

Läs mer >>


The Guild of Energists: EFT Studies and Research

The Guild of Energists, tidigare AMT, har sammanställt några utvalda studier. Ingen sökfunktion.

Läs mer >>


Ytterligare vetenskapliga referenser:

Dr. Dawson Church, 2013, Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions, Psychology 2013. Vol.4, No.8, August 2013 in Scientific Research

Dr. Dawson Church, 2013, Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions, Psychology 2013. Vol.4, No.8, August 2013 in Scientific Research

Feinstein, D. (2012). Acupoint stimulation in treating psychological disorders: Evidence of efficacy. Review of General Psychology,

Rowe, J. E. (2005). The effects of EFT on long-term psychological symptoms. Counseling and Clinical Psychology, 2, 104-111.

Boath E, Stewart A, Carryer A. A narrative systematic review of the effectiveness of Emotional Freedom Techniques (EFT).Staffordshire University, CPSI Monograph, Centre for Practice and Service Improvement, Staffordshire University 2012.

Church D, Yount G, Brooks AJ. (2012). The effect of emotional freedom techniques on stress biochemistry: a randomized controlled trial., Nerv Ment Dis. Oct;200(10):891-6.

Church 2009, The genie in your genes. ISBN: 978-1-60415-011-7

Clinical EFT as an evidence-based practice for the treatment of psychological and physiological conditions. Church, D. Psychology, 4 (6), 2013

Andrade, J., Feinstein, D., (2003). Energy Psychology: Theory, Indications, Evidence, i Energy Psychology Interactive; An Integrated Book and CD Program for Learning the Foundations of Energy Psychology, Ashland.

Bouega, A.M., Spandideas, N., Alexpoulos, E.C., Thomaides, T., Chrosous G. P. & Daviri, C., (2013). Effect of the emotional freedom technique on perceived stress, quality of life, and cortisol salivary levels in tension-type headache sufferers: A randomized controlled trial. Explore: The Journal of Science and Healing, 9, 91-99.

Brattberg, G. (2008). Self-administered EFT (Emotional Freedom Techniques) in individuals with fibromyalgia: A randomized trial. Integrative Medicine: A Clinician's Journal, Aug/Sep, 30-35. Läs artikel

Church, D., Brooks, AJ. (2010). The effect of a brief EFT (Emotional Freedom Techniques) self-intervention on anxiety, depression, pain and cravings in health-care workers, Integrative Medicine: A clinical Journal, 9, 40-44.

Ashraf Al-Hadethe, Nigel Hunt, Ghaffar Al-Qaysi and Shirley Thomas (2014): Randomised Controlled Study Comparing Two Psychological Therapies for Posttraumatic Stress Disorder (PTSD): Emotional Freedom Techniques (EFT) vs. Narrative Exposure Therapy (NET). Published: May 02, 2015 in Journal of Traumatic Stress Disorders & Treatment