Etiska regler

Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och Knackningsmetoder, accepterar och följer jag följande etiska regler:

För övrigt som inte tagits upp ovan hänvisas till AAMETs etiska riktlinjer.

För etisk fördjupning rekommenderar förbundet följande litteratur:

 

The Ethics Handbook for Energy Healing Practitioners av David Feinstein, PhD

Creating Healing Relationships av Dorothea Hover-Kramer, EdD, DCEP.