Etiska regler

Som medlem i EFT Förbundet – Yrkesförbundet för EFT och Knackningsmetoder, accepterar och följer jag följande etiska regler:
  • Jag uppträder professionellt och respektfullt i kontakt med klienter under behandling.
  • Jag utlovar aldrig behandlingsresultat på fysiska åkommor. EFT och andra knackningsmetoder är skapade för emotionella utmaningar, inte fysiska, även om fysisk lindring och läkning ofta uppkommer vid eller efter EFT-behandling.
  • Jag ställer ej diagnos på klienten – det görs av medicinskt utbildad personal.
  • Jag för minnesanteckningar vid varje behandlingstillfälle.
  • Jag respekterar varje individs integritet och för aldrig informationen vidare till tredje part utan klientens medgivande. Undantag endast om livshotande fara föreligger för klient eller tredje part.
  • Jag ger råd om fortsatta självbehandlingsmöjligheter efter och mellan sessioner.
  • Om jag finner att klientens problem ligger utanför min egen kompetens är jag skyldig att hänvisa till annan expertis alternativt medicinsk vård.
  • Min marknadsföring skall vara saklig och sanningsenlig. Till form och innehåll är den neutral eller positiv till andra EFT-behandlare. Jag framställer inte mig själv som skickligare än mina kollegor.
  • Jag uttalar mig inte negativt om andra behandlingsformer eller kollegor.

För övrigt som inte tagits upp ovan hänvisas till AAMETs etiska riktlinjer.

För etisk fördjupning rekommenderar förbundet följande litteratur:

 

The Ethics Handbook for Energy Healing Practitioners av David Feinstein, PhD

Creating Healing Relationships av Dorothea Hover-Kramer, EdD, DCEP.